Forum Gotland

Svenska möten

Leader

Kvalificerade texter

Kvalificerade texter Det gäller att hitta rätt ord när man har något att berätta eller förklara. Åsa är bra på att göra intervjuer och lyssna när någon berättar om sitt jobb, sin produkt, sin uppfinning, sitt projekt, sitt liv, ja vad som helst! Hon är konstant nyfiken och sätter sig snabbt in i de flesta […]

Webbdesign

Design för webb Vi är ett kommunikations- och kunskapsföretag. Det innebär att vi sätter kommunikationen och användarvänligheten i centrum också när vi designar och skapar webbplatser. Vi börjar med att ställa frågor och lyssna för att förstå vad som ska kommuniceras och till vem.  Vår målgrupp är både vår kund som ska använda webbplatsen och […]

Produktion

Berätta och sälj med design och innehåll När ni har formulerat de strategiska planerna är det dags att konkretisera och omsätta dem i taktik, praktiskt handling. Nu behövs en plan för marknadsaktiviteter som bör utgå från de strategiska planer ni har. Vi behöver vara överens om vilka ni är, vart ni vill, vilka målgrupper vi […]

Strategi

Stärk ditt företag med 
strategi och kunskap Har du nyss startat ditt företag, vill du göra en omstart av ditt företag eller har du hållit på ett tag med din verksamhet men aldrig hunnit med att på allvar ta tag i att formulera din strategi eller någon annan fråga som är viktig för att företag? […]

Broströms

Fredrik

KOS