När arbete bär frukt: Sudersand bygger privat reningsverk!

Ett mer ovanligt uppdrag har varit att sammanställa och skriva slutrapporten åt Fårö Samfällighet och Sudersands semesterby när de gjorde en förstudie i syfte att hitta en lösning för vatten och avlopp. Turismen ökar hela tiden på Fårö och belastningen har länge varit för stor på Sudersand. För att kunna rusta upp och höja standarden på camping och stugby har en ny lösning för vatten och avlopp varit en förutsättning.

Projektledare har varit Per-Ove Werling. Han har en teknisk bakgrund och har levererat material till mig, samt diskuterat fram utkast i dialog med mig. Det var roligt att jobba på det här viset och det var en stor utmaning att försöka begripa avloppsreningsteknik – om jag ska kunna skriva begriplig, är ju alltid första steget att jag själv måste begripa.

Idag rapporterar de om satsningen på Radio Gotland. Kul att se att de faktiskt går vidare och genomför den lösning som kom fram i förstudien! Lycka till!