Marknadsplanering på Donnergymnasiet

Idag har jag varit på Donnergymnasiet i Klintehamn för att hjälpa dem med marknadsplaneringen. Till största delen handlar det om att jag ska få dem att prata så att jag får klart för mig vad Donnergymnasiet är för slags ställe, hur de jobbar osv.

Det är spännande att höra hur deras diskussioner drar iväg.