Det är fortfarande en del kvar att göra på uppdraget med Gotlands kommuns förslag till Översiktsplan och allt material till samrådet, men vi har gjort klart merparten av jobbet. Nu finns det ”mentalt utrymme” att ta sig an de uppdrag som fått vänta på sin tur. Och då plötsligt droppar de också in från alla håll?

Logotyper, grafiska profiler, trycksaker, annonser, hemsidor… Plus att jag ju genomför ett arbete med marknadsplanering och Varumärket Gotland med Donnergymnasiet.

Det rullar på!

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se