Runt om i vårt land finns en del ”konsulter” som inte har samma syn på sin roll gentemot kunden som jag har. De är mycket lite intresserade av att lyssna och försöka förstå kundens situation och förvånande nog mycket intresserade av att framhäva sina egna idéer (som de tänkt ut långt innan de träffade den aktuella kunden) eller av att ”sätta betyg” på kundens idéer, självklart med största felsökarglasögonen på sig.

Man kan tycka att det kanske inte spelar så stor roll. Att det kan vara bra att få höra ”sanningen”. Men kunden förväntade sig att få hjälp, inte att bli stjälpt. Det som händer i nästa steg kan vara att kunden ringer till mig och då blir det jag som får ta hand om ”resultatet” i form av en sårad, upprörd och förorättad människa. Och då får jag börja om.

  1. Lyssna.
  2. Ställa fler frågor och lyssna lite till.
  3. Försöka sammanfatta, tillsammans med kunden hitta kärnan, den röda tråden, huvudproblemet – eller vad det nu är för slags situation. Oftast finns det något bra som kanske inte är helt synligt därför att kunden inte hittat ett tydligt sätt att formulera eller visa sin idé. Jag ser min uppgift som att försöka lirka fram det där bra och göra det tydligt.
  4. Min roll är att assistera eller coacha kunden i detta med det självklara perspektivet att jag är på kundens sida.

Jag blir både förvånad och upprörd när jag då och då får höra om konsulter som mest spelar överlägsna. Om det är så att kundens idé är verkligt dålig så gäller det att få kunden att komma på det själv eller att hitta ett sätt att göra idén bättre. Det kryllar av människor som i vilket fall kommer att såga både bra och dåliga idéer, men av konsulter har man som kund rätt att förvänta sig lite mer.

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se