Kommunal mathållning

När Gotlands kommun planerar maten, så är det för alla sina förskolor, skolor, sjukvård, äldreomsorg och ytterligare några boendeformer. Det är en stor apparat som i slutänden ska servera god och näringsriktig mat. I dagsläget fungerar inte ”apparaten” som den ska. Den måste helt enkelt göras om och det är en delikat fråga att hantera.

Vårt uppdrag har varit att producera en inlaga till de två lokaltidningarna och en annons. Syftet är att informera om nuläget, livsmedelslagen, måltidsutredningen och utredarnas förslag. Det kommer att anordnas tre dialogmöten runt om på Gotland då allmänheten får chans att både informera sig, ställa frågor och diskutera.

Vi står för idé, text och grafisk produktion. Torsten Kvarnsmyr har anlitats som fotograf.

Jag hoppas att satsningen får ett matnyttigt(!) utfall!