iPad – here we come!

Roine har varit och lärt sig en massa om hur man gör produktioner av böcker och tidningar för iPad. Vi har känt oss nyfikna på iPad sedan den första släpptes, men nu blev det så påtagligt. Ipad kommer att förändra vår syn på läsupplevelser i böcker och tidningar. Det kommer också att förändra själva produktionsprocessen och öppnar upp för möjligheter med icke-linjär läsning och med både rörlig bild, ljud och animeringar.

Vi har inte spikat exakt hur vi kommer att gå vidare på iPadspåret. Men vi kommer att gå där! Håll utkik om du vill veta mer om våra planer för publicering av tidningar och böcker på iPad (och alla dess kommande konkurrenter)!