Hur står det till med den Digitala Kompetensen?

På sjuttiotalet var datorer något som nördar pysslade med, på åttiotalet började DOS sätta spår på arbetsplatser och i skolor och på nittiotalet började vi på allvar använda datorer. Efter milleniumskiftet var internet och mobiler en självklarhet och under tiotalet har sociala medier, framför allt Facebook, etablerat sig som en ny plattform för vår kommunikation.

Men det finns de som bromsat sig genom alla dessa år och som av tidsbrist eller olust aldrig lärt sig att bli bekväma med vare sig datorer, mobiler eller internet. För oss som redan från slutet av åttiotalet vinnlagt oss om att lära oss så mycket som möjligt för att det gjort vårt arbete och vardag så mycket enklare och roligare, har kunskapen kommit i små steg allteftersom. Vi har vuxit ihop med den digitala utvecklingen. För de som bromsade blir avståndet till den digitala världen större för varje utvecklingssteg som de inte hakar på – det är en ganska skrämmande tanke.

Vad händer om dessa bromsande personer sitter i styrelsen för företag? Enligt en artikel i Dagens Industri Digital saknar åtta av tio styrelsemedlemmar digital kompetens.

”Digitaliseringen kullkastar bransch efter bransch. Men bara en bråkdel av börsjättarnas styrelsemedlemmar besitter digital kompetens. ”På företagssidan ligger Sverige jättelångt efter”, säger digitaliseringsexperten Sara Öhrvall.”

Sara fortsätter:

””Att styrelsen helt saknar den kompetensen kan bli ett problem. Dels för att styrelsen inte ställer rätt frågor till ledningen, dels för att ledningen inte får gehör för stora investeringar som krävs. Man sätter heller inte fokus på rätt frågor att diskutera”, säger Sara Öhrvall.”

Vad är då digital kompetens?

Enligt Wikipedia: Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet.

Enligt Digitaliseringskommisionen: ”Att vara digitalt kompetent är att vara bekväm i digitaliseringen, som den definieras av digitaliseringskommissionen ovan, och att kunna hantera omvälvningen som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stora svårigheter.”

Digital kompetens innebär att ha:

 • de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt,
 • de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster,
 • förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället
 • motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna.

Att vilja ta klivet in i i den digitala världen, men inte kunna…

Vi fick en gång en förfrågan om att hjälpa en kund med hemsida, sociala medier och lite annat som hade med hens datorer att göra. Den här personen var välutbildad, satt på fina, höga styrelseposter och har gjort en strålande karriär. Men dessvärre missade hen den digitala utvecklingen och hade dessutom utvecklat en aversion mot allt detta.

Vi kom till en punkt där vi fick avbryta uppdraget. Det gick inte att kommunicera med en person som å ena sidan behövde massor av hjälp med just det digitala, men som å andra sidan inte ville skaffa sig ens de grundläggande kunskaper om det digitala. När personen dessutom kände sig osäker på grund av den kunskapsbristen och då tog hjälp av någon bekant som möjligen hade en aning mer kunskap om det digitala, men på 90-talsnivå, så skar det sig ordentligt. Med övermogna argument försökte hen ha synpunkter på våra nutidsanpassade förslag och det gick inte ens att diskutera. Eller jo, vi försökte förstås, men på grund av den digitala rädslan hos den här personen så klarade vi inte att etablera förtroende och utan förtroende kan vi inte genomföra uppdrag. Så vi avbröt.

Det här är en sorglig historia, för den här personen har fortfarande samma låga digitala kompetens och alla sina fina, höga maktpositioner. Hen skulle fortfarande behöva hur mycket hjälp som helst, men har en sådan misstänksam grundinställning att jag inte förstår hur det skulle gå till.

Det är också förvånande att man kan nå så långt i karriären utan att ha ta klivet in i den digitala världen. När jag då läser artikeln i Dagens Industri Digital och förstår att åtta av tio styrelseledamöter i börsbolagen är ungefär likadana, då blir jag rädd.

digkomp

Digital kompetens och nyfikenhet går hand i hand

För att leva och verka i ett digitalt samhället krävs att vi är öppna för att ständigt lära oss nytt. Facebook uppdateras och förändras, våra datorers och smartphones operativsystem uppdateras och förändras, hur vi betalar en kompis förändras, hur vi håller kontakt med våra barn förändras, hur vi söker kunskap förändras – jag kan göra listan hur lång som helst. Man behöver inte lära sig allt om allt, men vara beredd på att snabbt lära sig det som behövs för de olika situationer vi befinner oss i.

Ett exempel på baskunskap som underlättar vår arbetssituation är om våra kunder använder molntjänsten DropBox – då kan både vi och kunden ha en gemensam mapp som båda kommer åt och som båda kan lägga dokument i eller hämta dokument från. Vi slipper leta i e-posttrådar efter dokument i rätt version.

Ett annat exempel är om kunden är bekväm med att chatta via Facebook Messenger, så mycket enklare det blir om jag behöver ställa en kort fråga och jag ser att kunden är online!

I ett allt mer miljömedvetet samhälle är det också bra om vi kan spara på papper – hur självklart är det för dig att lägga över ett dokument på iPaden istället för att skriva ut det när du ska läsa det? Om du använder exempelvis appen GoodReader så går det utmärkt att lägga till kommenterar och göra andra slags noteringar i dokumentet.

Det finns många fler exempel på hur man kan underlätta sin arbetsdag med digitala lösningar: använda digital delningsbar kalender, skissa digitalt så att bilderna går lätt att dela eller lägga in i andra dokument, skriva texter som är kopplade till en molntjänst – i mitt fall iCloud, andra väljer exempelvis Google Docs, vilket gör att jag kan förflytta mig mellan olika datorer och enheter och fortfarande skriva på samma text.

Idag är det nästan självklart för de flesta företag att de också har en sida på Facebook, men hur ska en företagsledare förstå vitsen med det om hen inte själv använder Facebook och har lärt sig hur det går till där? Det är lätt att säga att ”nu ska vi använda sociala medier för att marknadsföra oss”, men om man inte sett till att lära sig sociala medier genom egen erfarenhet, så kan det bli svårt. Ännu värre om ett företag faktiskt gör en rejäl satsning på sociala medier, medan VD:n fortfarande tar avstånd.

Tack vare internet har vi fått tillgång till hela världen på ett helt nytt sätt och det är flera företag som gärna vill jobba internationellt. Vi har sett flera unga framgångssagor som Minecraft, Spotify och Skype – där handlar det om personer som har en naturlig och självklar relation till internet och datorer. Men om man inte är purung och inte har en sådan självklar relation till internet och datorer, är det kört då?

Nej, det är det inte. En del som är i vår ålder, födda på 60-talet, försöker skylla på åldern när de säger att de inte kan något om internet eller datorer. Det imponerar inte på oss. Det handlar inte så värst mycket om ålder, utan till största delen om attityd. Om du inte vill lära dig och skaffa dig digital kompetens, ja då är det ditt beslut. Men för så gott som alla som vill lära sig och bli digitalt kompetenta finns det massor av möjligheter.

Är du företagare med en bolagsstyrelse är det kanske dags att fundera över om ledamöterna besitter en bra mix för att möte framtidens utmaningar. Det vore väl kul att kunna säga att ”i vår styrelse har åtta av tio digital kompetens”?

7 kommentarer
 1. Rune Kahlbom
  Rune Kahlbom says:

  digital kompetens är ett begrepp som är ett fikonspråk som ingen kan förstå i vår tidsålder. att använda moderna hjälpmedel för digital kompetens??? Redan på antiken använde man begreppet binära talsystemet….hålkort är det digital kompetens etc. den enkla digitala elektronikkomponenten var en så kallad flipp/flopp bestående av två transistorer på 50 talet. Den enklaste delen i en dator Är den mekaniska räknemaskinen från 30/40 talet en fråga om digital kompetens..(men den var uppbygd enligt det binär talsystemet Är behovet av en robbot i ett företag en fråga om digital kompetens. Min erfarenhet är att detta inte är ett problem i styrelser om så får vi hoppas att det finns anställda i företaget som uppdaterar styrelsens medlemmar om verktyg..ny teknik etc…utvecklingen går snabbt!! Däremot tror jag det är sant att många i en styrelse är dåliga användare av moderna verktyg som ex smartphone men det betyder inte att man inte hänger med i behovet…men igen det är upp till företaget att utbilda.Rune

  • Åsa
   Åsa says:

   Hej Rune!
   I det här fallet så är ursprunget till blogginlägget artikeln i DI Digital, där man i en undersökning kommit fram till att åtta av tio styrelseledamöter saknar digital kompetens och definitionen av digital kompetens framgår också av blogginlägget.

   Till viss del kan man hänga med utan att själv vara användare, men det som gör det svårt är om en person inte ens är nyfiken utan snarare slår i från sig möjligheter att kunna lära sig.

   • Rune Kahlbom
    Rune Kahlbom says:

    Åsa jag vet och det skrämmer mig för mätningen med begreppet digital kompetens har inget att göra med deras kompetens för arbetet i styrelsen. Det finns också produkter/verktyg som har brister och är inte säkra som Drop-Box ..molnen är inte säkra och det är inte lämpligt att där spara hemliga dokument för företag…Är det en del av Digital kompetens….Tips: Vad är det man mäter när man använder Digital kompetens…PS ett annat ord:social kompetens….Jag skall prata med DI den skapar missförstånd om den kompetens som en styrelse behöver samtidigt när det är ägarna som väljer medlemmar..så om det är ett problem så är det ett problem hos ägarna etc…Att Vd inte använder Facebook är enkelt att förstå….Tar vi Telia så är det det motsatta där man gömmer sig bakom ”Digitala media” etc

   • Rune Kahlbom
    Rune Kahlbom says:

    Hej Åsa igen!
    Ja efter ett samtal i frågan är det ju sämre som definition begreppet digital Kompetens samt Saras sätt att beskriva 22% har digital kompetens 10,4% har spets digital kompetens….vad kommer detta i frånJO…JO..
    Dessa 22% har en erfarenhet från IT bolag eller telekom….i dessa finns 10,4% som har spets från google och Microsoft etc..
    Så därför har övriga i styrelserna ingen Digital kompetens…ETT FARLIGT PÅSTÅENDE!!
    Detta betyder att man utesluter all annan kompetens inom områden som CAD/CAM arkitektur…verktygsmaskiner/datanumerisk styrda robot teknik med mera…..detta svar med 8 av 10 har inte digital kompetens är ett farligt påstående från Sara och hennes position….Men digital betyder :att hantera siffror eller att räkna på fingrarna….SYND men bra att ni lyfte begreppet i denna verklighet….Upplevd verklighet är inte alltid det samma som verklig verklighet

    • Åsa
     Åsa says:

     Den här frågan satte verkligen fart på dig Rune! För mig liknar begreppet digital kompetens sättet att prata om intelligens som en sammansättning av flera intelligenser. Jag kan hålla med om att det kanske behövs en bättre definition av begreppet digital kompetens, men för mig är det alltså en slags allround kunskap som omfattar användande av digital teknik för att utföra dagliga uppgifter, inklusive sociala interaktioner och dessutom attityden till att lära sig nytt.

     Den som försöker bromsa sig framåt, kommer bara att få se hur berget med nödvändig, ännu inte införskaffad kunskap växer sig allt högre, medan den som nyfiket passar på att lära sig längs vägen, knappast märker de kunskaper som tillgodogörs. Vilket gör att kunskapsklyftan ökar än mer.

     Självklart blir det konstigt om man med digital kompetens i styrelser endast ser till vilken typ av företag man jobbat på innan. Det förvånar mig om undersökningen baserats på enbart sådana frågor? Bara för att man ex utvecklat digital teleteknik i sin dagliga gärning, behöver det inte innebära att man behärskar hur man jobbar smart med molntjänster, tar hjälp av appar för att köpa biljetter, planerar lansering av en produkt via sociala medier osv.

     Så om det är som du säger, håller jag med om att undersökningen är märklig.

     • Rune Kahlbom
      Rune Kahlbom says:

      Ja det får mig att gå i taket eftersom jag kommer från industrin men framförallt just detta att begreppet digital kompetens som Sara använder sig av detta så blir det enligt henne 78% som inte har denna kompetens vilket är nonsens….det finns många i styrelserna som faller utanför Saras definition i detta begrepp…
      Jag har skrivit till Sara och Di ..hoppas på svar… Varför därför det ger en osann bild ….. Det finns många ingenjörer med stor data/digital It kompetens men inte tillhör Saras definition…glöm inte vi talar hjälpmedel…. Ja det står i inledningen och det har jag fått bekräftat …22% kommer från IT företag och resten är inte kompetenta…

     • Rune Kahlbom
      Rune Kahlbom says:

      Hej Åsa!
      Jag gick in och läste om målsättningen för digitaliseringskommissionen där man talar om det digitala samhället och sätter det lika med IT-politiken så varför i ena fallet säga digital kompetens och i andra fallet IT kompetens…en spännande läsning. rapporten skall vara klar med genomförande den 31 oktober. för mig gäller det hela IT verktyg för ett företag inte bara det son Sara säger att det bara är 22% som har ”digital kompetens” utan den totala användningen av IT och dess framtida teknologi. Det som verkligen ser ut att vara en bristvara är det som heter IT.säkerhet och där säger man inte Digital .säkerhet. detta ser inte ut att ingå i begreppet ”digital kompetens” jag tycker det var spännande att ni tog upp detta med Saras påstående som skapar förvirring om styrelsernas kompetens.

Kommentarer ej möjligt.