Grafisk profil för nya Leader

Leader Gotland har gått in i en ny period då de med hjälp av EU-medel stöder projekt som utvecklar verksamhet på landsbygden. Ny period innebär att flera personer inom organisationen är nya och att den nya gruppen utarbetar sina egna regler och arbetsformer. Som ett led i detta har vi tagit fram en ny logotyp och en hemsida. Som vanligt är hemsidan gjord i SiteManager.