Gotlands kommuns årsredovisning

För tredje året i rad har jag fått äran att grafiskt paketera all den information en kommun måste rapportera efter varje år. Utvärderingar, reflektioner, strategier, analyser och siffror ska redovisas i en 100-sidig årsberättelse. Min kontaktperson är Anna-Lena Gutedahl på Ledningskontoret. Hon är fantastisk på att hålla ihop all information från alla förvaltningar, nämnder och från diverse experter och paketera det till ett bra manus för mig.