Glad av Varumärket Gotland

Idag har jag varit på Donnergymnasiet och gjort klar den delen av mitt uppdrag som handlar om att implementera Varumärket Gotland i den egna verksamheten. Nu återstår att skriva klar deras marknadsplan och därpå en plan för marknadsaktiviteter.

Som synes var marknadsgruppen på Donnergymnasiet vid gott mod trots att jag bland annat överraskade dem med ett uppdrag att redovisa i form av improviserad teater…