Från Svenskt Näringslivs Framtidsmöte

Åsa hade förmånen att få delta i Svenskt Näringslivs Framtidsmöte 14–15 maj 2012. I filmen visas glimtar från mötet och hon blir också intervjuad.