Förslag till ny översiktsplan

Nu börjar media uppmärksamma den översiktsplan för hela Gotland som ska ut på samråd i mitten av februari. Politikerna och några journalister har fått se nuvarande arbetsmaterial.

Det känns spännande att få jobba så konkret med något som kommer att påverka Gotlands framtid.

Ta del av reportage Plan för Gotlands byggande till 2025 i Gotlands Tidningar, Nytt industriområde norr om Visby Flygplats? i Gotlands Allehanda och Ny plan för byggande på ön på Radio Gotland.

Efter allt arbete de har lagt ner på Stadsarkitekten kändes det lite som när ”Nådiga luntan” överlämnas när Frida och Gunnar kom med materialet till Bygg Gotland. Nu ska jag starta den första korrekturläsningen av manus.