Donnergymnasiet

Vi har producerat broschyrer och programinformation inför skolmässorna på Gotland och i Göteborg. Vi har också gjort Donnergymnasiet Gotlands nya hemsida i Peek-A-Boo:s: publiceringssystem Site Manager.

Under hösten har vi också påbörjat arbetet med att handleda dem i marknadsplanering och varumärkesarbete.