Det är med allra största häpenhet jag läser första stycket i Jan Karlssons insändare i Gotlands Tidningar:

Alla företag som vill åtnjuta lite status har en egen hemsida med åtföljande e-postadress. Hurtigt utropar företagen ”välkommen till vår hemsida” och om man som presumtiv kund har gott om tid så kan ju det vara kul. För företagen är det rena vinsten, jag står för alla kostnader, dator, elektricitet, utskriftskostnader med mera.

Eftersom vi jobbar mycket med hemsidor kan det vara nyttigt att ibland få sig en dos av hur en del människor tycker, de som inte tar det lika enkelt, naturligt och självklart som vi gör att man skaffar en hemsida.

Skälet till att företagare skaffar hemsida är enligt Jan att man vill åtnjuta lite status. I så fall är det precis samma skäl som gör att företagare är måna om att göra ett bra jobb, fixa snygga skyltar eller att lämna ut en trevlig trycksak. Det är väl klart att när man ändå gör sådana saker så vill man att det ska hålla god kvalitet och säga något om vem man är. Men det är väl en del år sedan man skaffade hemsida bara för att man skulle det? Från mitt perspektiv ser de flesta en hemsida som ett bra sätt att nå ut med information om sin verksamhet och för kunder och andra intressenter är det omvänt också naturligt att söka svar internet. Att skaffa en företagsdomän är lika självklart som att registrera sig hos Bolagsverket.

Sen skriver Jan ironiskt att ”om man har gott om tid så kan det ju vara kul”. Jag förstår att man kan få sådana här tankar om man kommer till en idiotisk hemsida där man inte kan hitta det man söker. Men generellt sett är det min uppfattning att hemsidor sparar tid. Snabbt och enkelt får man i själva verket svar på sina frågor. Kul och nyttigt.

Jan ser hemsidan som något där företagen gör vinst eftersom de inte betalar något, medan kunden står för dator, elektricitet, utskrifter m.m. Om inte kunderna betalade så skulle det inte finnas något företag alls. Genom att företaget använder hemsidan som informationsväg kan kunden i själva verket glädja sig över att denne, i de flesta fall, betalar mindre för inaktuella trycksaker som slängs, annonsering och tid för telefonsamtal för att svara på enkla frågor. Trist nog är det inte helt gratis att ha hemsida. Det kostar att producera och underhålla en hemsida, men det är ändå ganska låga kostnader i jämförelse.

Innan internet och hemsidornas era var de svårt och dyrt för små företag att nå ut med information. Idag har de flesta som startar företag råd att göra en bra hemsida. Det tycker jag är bra!

I andra halvan av Jans insändare handlar det om att han är besviken och irriterad över att tre företag som har hemsidor inte har svarat på hans e-post. Där är jag helt på Jans sida. Man kan inte bara smälla upp en hemsida och tro att den sköter allt av sig själv. Det krävs också människor som är alerta och bl.a. svarar på e-post, men också ser till att informationen kontinuerligt uppdateras så att den är aktuell.

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se