Är det sex eller Det Goda Tramset som gjort människan framgångsrik?

Matt Ridley är en brittisk forskare som i det här TED-anförandet pratar om hur skälet till att människan blivit framgångsrik i fråga om innovationer i grunden handlar om sex. Vår modell för att bilda par har också gjort att vi specialiserat oss, kompletterar varandra och samarbetat. Översatt till större sammanhang än just parrelationer, innebär det att vi tänker i termer av att kombinera olika idéer och att det så småningom skapas gigantiska nätverk av kollektiv intelligens.

I videon säger Matt att det exempelvis inte finns en person som kan göra en datormus, utan den är produkten av många människors kunnande. Hur gör man plast? Hur designar man ergonomiskt? Hur får man en mus att samarbeta med en dator?

Är det då sex eller Det Goda Tramset som gjort människan framgångsrik? Om du frågar mig vill jag påstå att det är en kombination av båda. Två sidor av samma mynt. Med lusten att samarbeta, följer behovet av Det Goda Tramset. Med Det Goda Tramset uppstår nya idéer, som leder vidare till nya samarbeten.

Matt säger att det inte är en fråga om vilket IQ man har, utan om man kan kommunicera sina idéer och bidra.