Äntligen är samrådet igång!

Nu har vi gjort vår del av arbetet med att få ut Gotlands kommuns förslag till Översiktsplan på samråd. Ett av de tydligaste önskemålen var att hitta ett sätt att engagera gotlänningarna i samrådet och under diskussionerna framkom även att det brukar vara de som är negativa till olika förslag som är i klar majoritet av de som hör av sig med synpunkter. Vilket förstås är helt naturligt. Men det vore intressant att fånga in synpunkter även från dem som är positiva till olika förslag.

Samrådet pågår till den 30 april. Under den perioden kommer kommunen att i olika aktiviteter möta gotlänningar för att diskutera förslaget till Översiktsplan. Den tryckta planhandlingen finns på varje gotländskt bibliotek. På internet finns hemsidan www.byggotland.se där alla kan delge vad de tycker i olika frågor, samt förstås också skicka in fritextsvar. Samma frågor finns i tryckta formulär på biblioteken, där de förstås också har ställt upp datorer så att man kan gå in på hemsidan.

Stämningen var god då samrådet invigdes på Almedalsbiblioteket i fredags. Jag tyckte mig uppfatta att de närvarande uppskattade intentionen att ge många en enkel möjlighet att svara på frågor.