Inlägg

Röd, Gul och Grön prick?

rodgulgron

En återkommande fråga när jag visar någon hur det fungerar i en Macdator är de där färgprickarna som syns uppe till vänster på varje fönster – hur använder man dem? Färgprickarna är fönstrets knappar för att stänga, minimera och zooma.

  • Stäng fönstret genom att klicka på den röda knappen överst till vänster. Om det är ett Finderfönster på Skrivbordet är det utmärkt att stänga fönstret på det viset. Om det är ett fönster i ett Verktygsprogram eller ett Systemfönster stängs programmet eller funktionen av om du klickar på den röda pricken.
  • Om det däremot är ett fönster inuti ett program är det viktigt att du inte tror att du stänger av programmet genom att klicka på den röda pricken. Det gör du inte, även om du stänger ett dokumentfönster inuti ett program, så kan själva programmet ändå vara öppet – om så är fallet ser du en liten blå prick under programmets ikon i Dockningslisten. Eller, om du ännu är i programmet trots att du stängt ett dokumentfönster, då ser du namnet på det öppna programmet längst uppe i listen till vänster, bredvid Apples ikon.
  • Vill du stänga av ett program väljer du antingen Avsluta i menyn under programmets namn uppe i listen, eller så lär du dig snabbkommandot för Avsluta/Quit: cmd+Q
  • Om du inte vill stänga fönstret, utan bara dölja det, kan du klicka på den gula knappen. Då minimeras fönstret och placeras i Dockningslisten. Det kan vara skönt att få undan vissa programfönster ibland och genom att en ikon för dokumentet ligger i dockningslisten går det på ett ögonblick att få upp dokumentet på skärmen igen, du bara klickar på dokumentet! Det förutsätter att du inte har avslutat programmet.
  • Om du behöver göra ett fönster större gör du det genom att dra i det nedre högra hörnet eller också kan du maximera fönstret genom att klicka på den gröna knappen. Klickar du på den gröna pricken i ett maximerat fönster, återtar det den tidigare storleken.

Vill du lära dig mer om hur det fungerar i din Macdators Finder kan du läsa på Apples supportsida!